Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Набув чинності закон про забезпечення кібербезпеки

11 травня 2018, 14:20

9 травня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, який визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, визначає основні засади координації діяльності із забезпечення кібербезпеки.

Нагадаємо, що зазначеним Законом передбачається координація діяльності у сфері кібербезпеки як складової національної безпеки України, яка здійснюватиметься Президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України.

При цьому, Національний координаційний центр кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України здійснюватиме координацію та контроль за діяльністю суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку, вноситиме Президентові України пропозиції щодо формування та уточнення Стратегії кібербезпеки України.

Особи, винні у порушенні законодавства у сферах національної безпеки, електронних комунікацій та захисту інформації, якщо кіберпростір стане місцем та/або способом здійснення злочину, іншого винного діяння, відповідальність за яке передбачена цивільним, адміністративним, кримінальним законодавством, нестимуть відповідальність згідно із законом.

Джерелами фінансування робіт і заходів із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту будуть не лише кошти державного і місцевих бюджетів, але й власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із забезпечення кібербезпеки здійснюватиметься Верховною Радою України.

З текстом Закону № 2163-VIII «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2163-19