flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Наказ Державної судової адміністрації України від 25.09.21012 № 110 "Про внесення змін до наказу ДСА України від 06.01.2006 № 1"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України

25.09.2012  № 110

 

Зміни до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді:

 

1. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Прийом громадян у суді здійснюється згідно з Правилами внутрішнього розпорядку суду та відповідними нормативно-правовими актами України. Графік приймання громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці об'яв суду). На цьому самому стенді має бути вивішена інша корисна для громадян інформація (списки справ, призначених до розгляду в суді, зразки заяв про видачу копій судових документів, про надання побачень з особами, які тримаються під вартою і числяться за судом».

2. У пункті 2.2 слова «згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1)» замінити словами «сформований автоматизованою системою документообігу суду (журнал реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1)».

3. Абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Розписки про одержання повісток про виклик і повідомлень».

4. У пункті 2.5 слова «журналі реєстрації вхідної кореспонденції та» замінити словами «в автоматизованій системі документообігу суду».

5. У пункті 2.8 слова «журналу реєстрації вхідної кореспонденції» замінити словами «автоматизованої системи документообігу суду».

6. У пункті 2.9 слова «журналу реєстрації вхідної кореспонденції» замінити словами «автоматизованої системи документообігу суду».

7. У пункті 2.12 слова «в журналі реєстрації вхідної кореспонденції» - виключити.

8. У пункті 3.1:

- абзац перший викласти в такій редакції:

«Всі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до цивільного, адміністративного чи кримінального судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, а також в алфавітних покажчиках, які формуються на підставі внесеної до автоматизованої системи документообігу суду інформації»;

- абзац другий  виключити;

- абзац третій  виключити;

- в абзаці четвертому слово «журналу» замінити словом «журналів»;

- в абзаці дванадцятому  слова «в установленому цією Інструкцією порядку»  виключити;

- абзац тринадцятий виключити;

- абзац чотирнадцятий виключити.

9. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Кримінальні провадження, інші матеріали, що підлягають розгляду згідно з кримінальним судочинством, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках та в алфавітному покажчику кримінальних проваджень за апеляційною скаргою (додаток 4)».

10. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 виключити.

11. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 виключити.

12. Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 виключити.

13. Підпункт 3.2.4 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.4. Провадження за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, скарги на їх рішення, дії чи бездіяльність, а також заяви про відвід реєструються в обліково-статистичній картці на клопотання, скаргу, заяву (додаток 8) та алфавітному покажчику кримінальних справ. Не реєструються в такому порядку скарги, які розглядаються під час підготовчого провадження або під час розгляду кримінальної справи в суді, а долучаються до матеріалів справи».

14. Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 виключити.

15. Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.6. Кримінальна справа з апеляційною скаргою на судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили реєструються в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією (додаток 11) та в алфавітному покажчику справ кримінального провадження за апеляційною скаргою.

У разі надходження до суду апеляційної інстанції кримінального провадження щодо кількох осіб обліково-статистична картка на справу кримінального провадження за апеляційною скаргою заводиться у відповідній кількості примірників під одним номером, які після роздрукування скріплюються. У першій картці заповнюються відомості всіх розділів, у решті карток - лише дані щодо відповідної особи. Для внесення до відповідного звіту необхідних показників про кількість осіб, стосовно яких апеляційною інстанцією прийнято рішення, у кожній обліково-статистичній картці робиться спеціальна відмітка про надходження чи ненадходження апеляційної скарги. До алфавітного покажчика справ кримінального провадження за апеляційною скаргою уносяться дані щодо кожного обвинуваченого із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові».

16. Підпункт 3.2.7 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.7. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції реєструється в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією (додаток 12) та в алфавітному покажчику справ кримінального судочинства за апеляціями».

17. Підпункт 3.2.8 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.8. Заява про перегляд судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами реєструється в обліково-статистичній картці  про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (додаток 13) та в алфавітному покажчику кримінальних справ».

18. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. Для реєстрації та обліку судових справ і матеріалів у суді встановлюється перелік індексів:

"11-кп" – на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією

"11-о" - про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

«11-кс» - на клопотання, скаргу, заяву (клопотання слідчого чи прокурора; скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування; заяви про відвід);

«11-сс» на кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією

"22-а" - адміністративні справи з апеляційними скаргами на судові рішення, винесені місцевим судом;

"22-ц" - цивільні справи з апеляційними скаргами на рішення, винесені місцевим судом, а також на ухвали суду першої інстанції, зазначені в підпункті 3.3.4;

"8-а" - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами постанов або ухвал суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах;

"8-ц" - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

"33" - скарги і протести на постанови у справах про адміністративні правопорушення, винесені суддею місцевого суду.

У разі відсутності матеріалів відповідної категорії в суді індекс не використовується.

Скарги, пов'язані з тривалим розглядом справ, листи (заяви) про вирішення питання підсудності, матеріали з питань судової статистики, матеріали загального листування реєструються в автоматизованій системі документообігу  та зберігаються у відповідних справах за номенклатурою справ суду».

19. Пункт 3.7 виключити.

20. У пункті 3.9:

- в першому абзаці слова «У разі автоматизованого (комп'ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку обсяг інформації не може бути меншим від передбаченого відповідною формою обліково-статистичної картки, реєстраційного журналу» - виключити;

-  в абзаці другому слова «окремо від справ» - виключити;

-  в абзаці третьому слова «та обкладинках кримінальних справ» замінити словами «на кримінальні провадження».

21. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. Після закінчення календарного року обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, переставляються у хронологічному порядку за номером провадження до картотеки наступного року, після чого, картотека формується починаючи з номеру 1 відповідного року.

У картотеку минулого року замість вилучених обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, у яких зазначається єдиний унікальний номер та номер провадження, робиться напис про перенесення обліково-статистичної картки в картотеку наступного року».

22. Пункт 3.11 виключити.

23. Пункт 3.12 виключити.

24. Пункт 3.13 виключити.

25. Пункт 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. Після реєстрації та визначення автоматизованою системою документообігу суду колегії суддів (запасного судді, слідчого судді) для конкретного судового провадження, судові справи передаються суддям під підпис у контрольному журналі судових справ, переданих для розгляду. Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді. Записи в журналі здійснюються у міру передавання справ. Розподіл їх за формами судочинства, категоріями справ, тощо, забороняється».

26. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. До матеріалів кримінального провадження, що надійшла до суду, документи підшиваються з дотриманням такої послідовності:

супровідний лист, з яким провадження надійшло до суду;

клопотання учасників судового провадження;

копії ухвал, що постановлені під час вирішення питань про відкриття апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду;

журнал судового засідання;

інші документи, що стосуються кримінального провадження;

копії повідомлень, супровідних листів із зазначенням на них дати та вихідного номера, а також підтвердженням отримання особою повісток про виклик або ознайомлення з її змістом, підшиваються до провадження в хронологічному порядку або зберігаються при ньому (відеозапис).

Документи, що були отримані під час апеляційного перегляду, підшиваються перед журналом судового засідання».

27. Пункт 5.5 виключити.

28. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

«5.6. Секретар судового засідання:

оформляє матеріали кримінального провадження в суді;

продовжує нумерацію аркушів і за своїм підписом складає опис документів, що містяться у провадженні;

додає до справи заповнені статистичну картку на особу, стосовно якої розглянуто кримінальне провадження, та картку обліку сум шкоди, заподіяної злочином».

30. Пункт 5.7 викласти в такій редакції:

«5.7. Якщо апеляційний розгляд відкладено, викликаним і присутнім у судовому засіданні особам вручаються відповідні повістки про виклик, повідомлення або оголошується про це з роз'ясненням наслідків неявки під підпис на окремому аркуші. Особам, які не були присутніми в судовому засіданні, повістки про виклик надсилаються заздалегідь з урахуванням часу її вручення не пізніше ніж за три дні до дня, коли вони зобов'язані прибути за викликом.

Особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця ув'язнення.

Про день і час відкладення апеляційного розгляду робиться відмітка в журналі обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею. Після відкладення секретар судового засідання оформляє кримінальне провадження. В автоматизованій системі документообігу суду у відповідній обліково-статистичній картці зазначається причина відкладення».

31. Розділ 6  виключити.

32. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Якщо апеляційна скарга на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції, працівник апарату суду, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог статті 397 Кримінального процесуального кодексу України».

33. Пункт 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Працівниками апарату суду здійснюється комплекс відповідних заходів щодо супроводження руху кримінального провадження в суді апеляційної інстанції».

34. Підпункт 7.2.1 пункту 7.2 виключити.

35. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 виключити.

36. Підпункт 7.2.3 пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2.3. У разі постановлення суддею-доповідачем ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову у відкритті провадження та за відсутності апеляційних скарг інших осіб, копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами».

37. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2.4. У разі якщо обвинувачений захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні та судом постановлено відповідну ухвалу сторонам кримінального провадження надсилається повідомлення про зупинення провадження у справі в порядку інформування».

38. Підпункт 7.2.5 пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2.5. Копії усіх судових рішень судді-доповідача прийнятих під час підготовки до апеляційного розгляду та викладених у формі ухвали надсилаються учасникам судового провадження».

39. Підпункт 7.2.6 пункту 7.2 виключити.

40. Підпункт 7.2.7 пункту 7.2 виключити.

41. Пункт 7.2 доповнити підпунктом 7.2.8 такого змісту:

«7.2.8. Працівником апарату суду виготовляється та підшивається до матеріалів кримінального провадження копія апеляційної скарги. Кримінальне провадження  повертається до суду першої інстанції, а копії ухвали зберігаються у відповідній справі за номенклатурою справ апеляційного суду».

42. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. Після закінчення апеляційного провадження, у тому числі закриття провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги, матеріали кримінального провадження не пізніш як у семиденний строк, а у провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у триденний строк, направляються до суду першої інстанції».

43. Пункт 7.4 виключити.

44. Пункт 7.5 виключити.

45. Пункт 7.6 виключити.

44. Розділ 11 виключити.

45. Розділ 12  виключити.

46. Пункт 13.1 виключити.

47. Пункт 13.2 виключити.

48. Назву додатку 4 до пункту 3.2 Інструкції викласти в такій редакції: «Алфавітний покажчик кримінальних проваджень за апеляційною скаргою».

49. Додатки 5, 6, 7, 9, 10, 37-42, 55 до Інструкції виключити.

50. Додаток 8 до пункту 3.2.4 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

51. Додаток 11 до пункту 3.2.6 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

52. Додаток 12 до пункту 3.2.7 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

53. Додаток 13 до пункту 3.2.8 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

54. Додаток 32 до пункту 5.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

 

 

 

В.о. начальника управління

з питань судового діловодства                                            А.П. Поліщук