flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В») головного спеціаліста (із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації) Малиновського районного суду м. Одеси

07 травня 2020, 17:47

            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Малиновського районного суду м. Одеси

  07 травня 2020 року №98-ОД/к

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

головного спеціаліста (із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації) Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.            Координує процес розробки  комунікаційної стратегії суду з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду.

2.            Здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач.

3.            Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду.

4.            Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду.

5.            Забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз ефективності цієї роботи.

6.            Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення.

7.            Бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції.

8.            Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет - ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду.

9.            Координує проведення інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства.

10.        Готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ.

11.        Направляє в ЗМІ прес-релізи та  копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду.

12.        Здійснює надсилання вихідних документів відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

13.        Розробляє за погодженням із керівництвом  суду плани заходів щодо оперативного інформування громадськості та ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових справ.

14.        Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду.

15.        Організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері.

16.        Проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ.

17.        Здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті в судах.

18.        Координує присутність представників ЗМІ на судових процесах.

19.        Аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ.

20.        Постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності.

21.        виконує інші доручення керівництва суду.

22.        Веде протокол зборів працівників апарату суду.

23.        Здійснює контроль за додержанням правил протипожежної безпеки в своєму робочому кабінеті.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.

Надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період дії карантину та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства)

Перелік інформації, необхідної для участі в доборі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

 

1.      Заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), (далі - Порядок);

 

2. Резюме за формою згідно з додатком 2  до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-     прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

-     реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-     підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-     підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

-     відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

-      

3.  Заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

На електронні документи, що подаються для участі у добрі, накладається кваліфікований електронний підпис особи, яка бажає взяти участь у доборі.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби (до 18-00 год. 12 травня 2020 року).

 

Останній день подання інформації – 12 травня 2020 року.

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю  «Право», «Правознавство»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією

2)здатність працювати в декількох проектах одночасно

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

4) вміння вирішувати комплексні завдання

5) вміння ефективно управляти ресурсами

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді

2) вміння ефективної координації з іншими

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet)

5

Особистісні якості

1) уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення

2) стратегічне мислення

3) уміння працювати у стресовій ситуації

4) орієнтація на досягнення результату

5) здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів

6) відповідальність та об’єктивність

7) компетентність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня

8) дисципліна і системність

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток

10) дипломатичність та ініціативність

                                                          Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України «Про державну службу»,

Закон України «Про запобігання корупції»,

Закон України «Про очищення влади»,

Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України