flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В») старшого секретаря Малиновського районного суду м. Одеси

03 вересня 2019, 15:19

            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату суду

від 03.09.2019 року №189-ОД/к

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

старшого секретаря Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярій суду.

2. Координує роботу канцелярій суду стосовно реєстрації, розподілу, обліку та руху справ в автоматизованій системі документообігу суду.

3. Організовує та координує ведення документів первинного обліку номенклатурних справ в межах своїх функціональних обов’язків.

4. Забезпечує ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення в автоматизованій системі документообігу суду.

5. Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.

6. Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням з керівником апарату суду формує номенклатуру справ.

7. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

8. Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярій суду.

9. Проводить навчання з працівниками канцелярій суду.

10. Контролює роботу секретарів судових засідань та помічників суддів стосовно обліку та передачі справ до канцелярій суду. Систематично доповідає керівнику апарату про випадки порушення строків здачі судових справ до канцелярій суду.

11. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

12. Контролює ведення обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу суду.

13. Виконує доручення керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярій суду.

14. Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію.

15. За дорученням голови суду, керівника апарату суду надає фізичним та юридичним особам інформацію про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу.

16. Здійснює оперативний пошук справ та документів, що знаходяться у провадженні судді, за їх реквізитами.

17. Редагує інформацію в автоматизованій системі документообігу суду в межах своїх повноважень в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

18. Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

19. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

20. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

21. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

22. Інформує головного спеціаліста з інформаційних технологій суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, керівника апарату суду про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

23. Старший секретар суду може бути призначений або обраний до складу дисциплінарної та конкурсної комісії.

24. Забезпечує виконання положень Закону України «Про Звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про доступ до судових рішень».

25. Здійснює контроль за додержанням правил протипожежної безпеки в своєму робочому кабінеті.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3810 грн.

Надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово (до фактичного виходу основного працівника з відпустки по догляду за дитиною)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2018 рік (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції)

Служба управління персоналом проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам (у тому числі на відповідність оригіналам документів)

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
23 вересня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

26 вересня 2019 року об 11:00, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310 (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Медловська Наталія Вікторівна

Пислар Світлана Василівна

тел. (048)753-12-63

inbox@ml.od.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство»)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією

2)здатність працювати в декількох проектах одночасно

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

4) вміння вирішувати комплексні завдання

5) вміння ефективно управляти ресурсами

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді

2) вміння ефективної координації з іншими

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet)

5

Особистісні якості

1) уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення

2) стратегічне мислення

3) уміння працювати у стресовій ситуації

4) орієнтація на досягнення результату

5) здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів

6) відповідальність та об’єктивність

7) компетентність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня

8) дисципліна і системність

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток

10) дипломатичність та ініціативність

                                                          Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ