flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця (категорії «В») судового розпорядника Малиновського районного суду м. Одеси

25 червня 2019, 16:20

            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату суду

від 25.06.2019 року №121-ОД/к

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

судового розпорядника Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює перевірку і забезпечує належний стан та готовність залу судового засідання, в якому планується проведення засідання, до слухання справі і доповідає про його готовність головуючому по справі судді.

2. З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб і таких, які перебувають під вартою.

3. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залах судових засідань, інших приміщеннях, у разі проведення судом виїзного засідання.

4. Оголошує про вхід суду до зали судового засідання та вихід із зали та пропонує всім присутнім встати.

5. За розпорядження головуючого судді запрошує до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу, приводить їх до присяги.

6. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого судді, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

7. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.

8. Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

9. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого судді здійснює термінову доставку в установи, організації та підприємства, а також особам листів, викликів, інших документів.

10. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які присутні в залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді.

11. За розпорядженням головуючого судді під час судового засідання приймає від учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає їх суду.

12. Забезпечує вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.

13. Здійснює у разі необхідності взаємодію з органами внутрішніх справ, конвойною службою міліції та спеціальним підрозділом судової міліції «Грифон» з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та залах судових засідань.

14. При виникненні надзвичайних ситуацій (пожежа, затоплення, виявлення вибухонебезпечних предметів тощо) повідомляє керівника апарату суду та організовує виклик спеціальних служб.

15. Забезпечує координацію діяльності щодо доставки в судове засідання підсудних, які тримаються під вартою.

16. Визначає з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі судового засідання.

17. Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

18. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

19. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

20. Отримує вхідну кореспонденцію в межах своїх повноважень та формує відповіді на неї.

21. Формує в електронній системі документообігу суду звіт про результати роботи служби судових розпорядників.

22. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

23. Інформує головного спеціаліста (з інформаційних технологій) суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, керівника апарату суду про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

24 Виконує інші розпорядження головуючого судді, голови суду, керівника апарату суду, керівника служби судових розпорядників, старшого судового розпорядника щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3524 грн.

Надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2018 рік (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції)

Служба управління персоналом проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам (у тому числі на відповідність оригіналам документів)

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
15 липня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

23 липня 2019 року об 11:00, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310 (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Медловська Наталія Вікторівна

Пислар Світлана Василівна

тел. (048)753-12-63

inbox@ml.od.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство»)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією

2)здатність працювати в декількох проектах одночасно

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

4) вміння вирішувати комплексні завдання

5) вміння ефективно управляти ресурсами

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді

2) вміння ефективної координації з іншими

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet)

5

Особистісні якості

1) уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення

2) стратегічне мислення

3) уміння працювати у стресовій ситуації

4) орієнтація на досягнення результату

5) здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів

6) відповідальність та об’єктивність

7) компетентність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня

8) дисципліна і системність

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток

10) дипломатичність та ініціативність

                                                          Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ