flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В») консультанта Малиновського районного суду м. Одеси

13 липня 2018, 15:43

            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату суду

від 13.07.2018 року №140-ОД/к

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

консультанта Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

2. Здійснює ведення контрольних кодексів.

3. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві та судовій практиці судових органів вищого рівня.

4. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

5. Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення «Ліга».

6. Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.

7. Веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.

8. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень.

9. За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них, розглядає та готує проекти відповідей на інформаційні запити.

10. Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду та керівникові апарату суду про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи.

11. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату суду здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

12. Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних та кримінальних справ, про екстрадицію правопорушника на територію України, оформлює клопотання про визначення та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

13. Вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його вдосконалення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.

14. Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію.

15. За дорученням голови суду, керівника апарату суду надає фізичним та юридичним особам інформацію про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу.

16. Отримує вхідну кореспонденцію в межах своїх повноважень та формує відповіді на неї в автоматизованій системі документообігу суду.

17. Формує звіт про стан здійснення судочинства.

18. За дорученням здійснює відправку електронних копій судових рішень в автоматизованій системі документообігу суду до Єдиного державного реєстру судових рішень.

19. Здійснює оперативний пошук справ та документів, що перебувають в провадженні судді за їх реквізитами.

20. Редагує інформацію в автоматизованій системі документообігу суду в межах своїх повноважень у разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

21.  Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

22. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

23. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

24. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

25. Згідно графіку чергування консультантів суду здійснює прийом громадян в інформаційному центрі суду.

26. Інформує головного спеціаліста з інформаційних технологій суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки керівника апарату суду про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

27. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

28. Консультант суду може бути призначений або обраний до складу дисциплінарної та конкурсної комісії.

29. Забезпечує виконання положень Закону України «Про Звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про доступ до судових рішень».

30. Здійснює контроль за додержанням правил протипожежної безпеки в своєму робочому кабінеті.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3500 грн.

Надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення строкове (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за 2017 рік (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції)

Служба управління персоналом проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам (у тому числі на відповідність оригіналам документів)

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
02 серпня 2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

08 серпня 2018 року об 11:00, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, каб.310 (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пислар Світлана Василівна

тел. (048) 728-51-34; (048)753-12-63

inbox@ml.od.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство»)

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією

2)здатність працювати в декількох проектах одночасно

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

4) вміння вирішувати комплексні завдання

5) вміння ефективно управляти ресурсами

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді

2) вміння ефективної координації з іншими

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet)

5

Особистісні якості

1) уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення

2) стратегічне мислення

3) уміння працювати у стресовій ситуації

4) орієнтація на досягнення результату

5) здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів

6) відповідальність та об’єктивність

7) компетентність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня

8) дисципліна і системність

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток

10) дипломатичність та ініціативність

                                                          Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ