flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В») консультанта суду Малиновського районного суду м. Одеси

17 листопада 2017, 14:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату суду

від 17.11.2017 року №182-ОД/к

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

консультанта суду

Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

2.  Здійснює ведення контрольних кодексів.

3. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві та судовій практиці судових органів вищого рівня.

4. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

5. Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення «Ліга».

6. Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.

7. Веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.

8. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень.

9. За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них, розглядає та готує проекти відповідей на інформаційні запити.

10. Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду та керівникові апарату суду про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи.

11. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату суду здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

12. Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних та кримінальних справ, про екстрадицію правопорушника на територію України, оформлює клопотання про визначення та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

13. Вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його вдосконалення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.

14. Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію.

15. За дорученням голови суду, керівника апарату суду надає фізичним та юридичним особам інформацію про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу.

16. Отримує вхідну кореспонденцію в межах своїх повноважень та формує відповіді на неї в автоматизованій системі документообігу суду.

17. Формує звіт про стан здійснення судочинства..

18. За дорученням здійснює відправку електронних копій судових рішень в автоматизованій системі документообігу суду до Єдиного державного реєстру судових рішень.

19. Здійснює оперативний пошук справ та документів, що перебувають в провадженні судді за їх реквізитами.

20. Редагує інформацію в автоматизованій системі документообігу суду в межах своїх повноважень у разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

21.  Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

22. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

23. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

24. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

25. Згідно графіку чергування консультантів суду здійснює прийом громадян в інформаційному центрі суду.

26. Інформує головного спеціаліста з інформаційних технологій суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки керівника апарату суду про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

27.Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

Умови оплати праці

1)Посадовий оклад – 2649 грн.;

2)Надбавка за вислугу років;

3)Надбавка за ранг державного службовця;

4)Премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення строкове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за  минулий  рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Малиновського районного суду м. Одеси, Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються до 07 грудня 2017 року згідно графіку роботи суду.

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 грудня 2017 року об 1100 м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Медловська Наталія Вікторівна

Пислар Світлана Василівна

тел. (048) 728-51-34;

inbox@ml.od.court.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавр

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

1

Освіта

Вища освіта  відповідно до професійного спрямування.

2

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,  Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів», Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

3.

Професійні чи технічні знання

Достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань

4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння ПК (ХL,Word)

6

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, орієнтація та обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях, опрацьовувати інформацію, вирішувати комплексні завдання, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись