flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В») консультанта (із судової статистики) Малиновського районного суду м. Одеси

03 березня 2017, 16:14

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату суду

від 02.03.2017 року №25-ОД/к

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

консультанта (із судової статистики) Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує достовірність та об’єктивність оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду.

2. Заповнює статистичні картки на підсудного (обвинуваченого) в автоматизованій системі документообігу суду.

3. Забезпечує подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Одеській області та Головному управлінню статистики в Одеській області.

4. Заповнює картки обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданої злочином.

5. Організовує складання та обробку статистичних звітів про роботу суду в автоматизованій системі документообігу суду.

6. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

7. Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформації для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярії суду, на звернення інших відомств.

8. Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює роботу пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

9. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату суду, які займаються первинним обліком.

10. Координує роботу з питань ведення статистики з Апеляційним судом Одеської області, територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Одеській області, Головним управлінням статистики в Одеській області, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, іншими правоохоронних органів.

11. Веде справи із статистичними звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).

12. Підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики та Інструкцію з діловодства в судах.

13. Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду з питань, що стосуються організації ведення судової статистики та звітності.

14. Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію.

15. За дорученням голови суду, керівника апарату суду надає фізичним та юридичним особам інформацію про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу.

16. Отримує вхідну кореспонденцію в межах своїх повноважень та формує відповіді на неї в автоматизованій системі документообігу суду.

17. Веде аналіз стану надходження заяв, стану сплати судового збору та подає відповідні звіти до територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

18. Здійснює оперативний пошук справ та документів, що перебувають в провадженні судді за їх реквізитами.

19. Редагує інформацію в автоматизованій системі документообігу суду в межах своїх повноважень у разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

20. Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

21. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

22. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

23. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

24. Інформує керівника апарату суду, головного спеціаліста з інформаційних технологій суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обовязки про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

25. Веде протокол зборів працівників апарату суду.

 

Умови оплати праці

1)Посадовий оклад 2649 грн.;

2)Надбавка за вислугу років;

3)Надбавка за ранг державного службовця;

4)Премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за  минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Малиновського районного суду м. Одеси, Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються до 23 березня 2017 року згідно графіку роботи суду.

Дата, час і місце проведення конкурсу

04 квітня 2017 року об 1100 м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Медловська Наталія Вікторівна

Пислар Світлана Василівна

тел. (048) 728-51-34;

inbox@ml.od.court.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавр

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

1

Освіта

Вища освіта  за напрямом підготовки  «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.

 

2

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,  Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів», Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

3.

Професійні чи технічні знання

Достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань

4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння ПК (ХL,Word)

6

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, орієнтація та обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях, опрацьовувати інформацію, вирішувати комплексні завдання, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись