flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

04 липня 2016, 17:40

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади державного службовця (категорії «В»)

секретаря Малиновського районного суду м. Одеси

(м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, заповнює обліково-статистичні картки в автоматизованій системі документообігу суду до передачі справи судді та у разі оскарження прийнятого процесуального рішення до судів вищих інстанцій після передачі справи до канцелярії суду.

2. Перевіряє правильність та своєчасність заповнення обліково-статистичної картки на справу в автоматизованій системі документообігу суду при передачі справи до канцелярії суду.

3. Після передачі справи до канцелярії суду роздруковує обліково-статистичну картку на справу та зберігає її у відповідній картотеці.

4. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

5. Веде номенклатурні справи суду.

6. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.

7. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

8. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює отримання повідомлень про їх виконання.

9. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.

10. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до органів державної виконавчої служби.

11. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.

12. Формує в автоматизованій системі документообігу суду звітність про стан здійснення судочинства.

13. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

14. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, а також судових справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку.

15. Виконує доручення керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

16. Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

17. Користується підсистемою електронного довідника для забезпечення оперативного надання інформації.

18. Забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду.

19. Здійснює інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи документообігу суду на основі без паперового документообігу.

20. Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію в межах своїх повноважень.

21. Редагує інформацію в автоматизованій системі документообігу суду в межах своїх повноважень в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

22. Здійснює відповідно до процесуального законодавства видачу копій судового рішення (крім рішень у справах з грифом «таємно», «цілком таємно»). Копія судового рішення виготовляється з оригіналу судового рішення, що міститься в судовій справі, або шляхом роздрукування електронної копії судового рішення, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду та засвідчується належним чином.

23. Формує виконавчий документ в автоматизованій системі документообігу суду та видає (надсилає) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді.

24. Передає до електронного архіву електронні копії судових рішень з переліком матеріалів, що містяться в судовій справі.

25. Формує в автоматизованій системі документообігу суду на запит звітність суду.

26. На запит Верхового Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України складає супровідний лист та передає справу до експедиції суду на відправку.

27. У разі надходження матеріалів про зупинення виконання судового рішення з касаційної інстанції тощо, по справі, по якій постановлено судове рішення, вносить до автоматизованої системи документообігу суду відомості про вчинену процесуальну дію.

28. Інформує головного спеціаліста з інформаційних технологій суду, а у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, керівника апарату суду про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи документообігу суду.

Умови оплати праці

1)Посадовий оклад – 1723 грн.;

2)Надбавка за вислугу років;

3)Надбавка за ранг державного службовця;

4)Премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На одну посаду призначення строкове (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Малиновського районного суду м.Одеси, Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються згідно графіку роботи суду.

Дата, час і місце проведення конкурсу

05 серпня 2016 року об 1100 м. Одеса, вул.. Василя Стуса, 1а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Медловська Наталія Вікторівна

Пислар Світлана Василівна

тел. (048) 728-51-34;

inbox@ml.od.court.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

1

Освіта

Вища освіта  за напрямом підготовки  «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування

 

2

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,  Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про судоустрій та статус суддів», Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

3.

Професійні чи технічні знання

Достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань

4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння ПК (ХL,Word)

6

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, орієнтація та обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях, опрацьовувати інформацію, вирішувати комплексні завдання, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись

 

___________

** Зазначаються відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»

*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спе6ціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

_______________________